Ons door het VAPH erkend MDT (MultiDisciplinair Team) bestaat uit psychologisch geschoolde medewerkers, maatschappelijk geschoolde medewerkers en een zelfstandige arts waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben.

Het advies van verschillende disciplines is belangrijk om een antwoord te kunnen bieden op de vraag:

  • of u in aanmerking komt voor niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning door het VAPH, met andere woorden of u als persoon met een handicap erkend kan worden
  • welke objectief vastgestelde ondersteuningsnood u hebt
  • welke objectief vastgestelde prioriteit aan uw vraag/vragen gegeven kan worden

Hoe verloopt een onderzoek bij ons MDT?

Na de aanmelding door uzelf of een andere dienst, volgt een afspraak met een van onze medewerkers. Die afspraak kan bij u thuis plaatsvinden, in onze locatie te Roeselare of op een andere door u gekozen locatie. Indien u zich moeilijk kunt verplaatsen, bekijken wij alleszins de mogelijkheden dicht bij huis. 

Het is onze taak uw nood aan ondersteuning objectief vast te stellen. Wij kunnen dit doen aan de hand van beschrijvende informatie of aan de hand van een inschaling met het gevalideerde ZorgZwaarte-Instrument (ZZI). De precieze manier hangt af van de vraag/vragen die u in uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) stelt. 

Als er al informatie is verzameld door andere diensten vragen wij die, met uw toestemming, op. 

Aansluitend of voorafgaand kan een psychologisch (test)onderzoek plaatsvinden om het bestaan van een of meerdere handicaps objectief vast te stellen. Dat onderzoek bestaat meestal uit interview, observatie en testing. Wat we precies onderzoeken, hangt af van de gemelde moeilijkheden en van uw vraag. 

De arts waarmee wij structureel samenwerken, of uw behandelende arts, geeft ons met uw toestemming informatie over uw lichamelijke beperkingen en mogelijkheden. Ook mogelijke psychische problemen kunnen aan bod komen. 

Ten slotte vullen wij samen met u een vragenlijst in om de dringendheid van uw vraag naar ondersteuning in te schatten (= checklist prioritering). 

Als alle gegevens zijn verzameld, bezorgen we het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het resultaat van onze bevindingen. 

Indien u op een later tijdstip een nieuwe vraag hebt, kan u steeds opnieuw bij ons aankloppen. 

Het VAPH staat in voor de kost van deze aanvraagprocedure, die is voor u bijgevolg gratis.

Uitgebreide informatie over de aanvraagprocedure voor niet-rechtstreeks toegankelijke handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van een Persoonsvolgend Budget door het VAPH vindt u op hun website: www.vaph.be 

Voor meer informatie, vragen of aanmelding over/bij ons multidisciplinair team: 0499/517 330 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (of maak gebruik van ons online aanmeldformulier)