• wij werken steeds in samenspraak met de cliënt: respect voor de vragen & keuzevrijheid, een maximale betrokkenheid van de cliënt in het dienstverleningsproces wordt nagestreefd
  • respect voor de eigenheid van de cliënt met aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen, de beleving, de sociale context
  • een niet-discriminerende, respectvolle benadering van de cliënt
  • respect voor de privacy van de cliënt, wat inhoudt dat alle gegevens en informatie in discretie wordt behandeld en dat er geen gegevens of informatie worden gevraagd die niet relevant zijn voor het dienstverleningsproces noch informatie wordt doorgegeven zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van de cliënt
  • een open houding ten aanzien van de cliënt
  • een gedegen teamwerking om een professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen
  • actief gericht op samenwerking met andere diensten om onze doelstellingen nog beter te realiseren