wvcb.be

West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg vzw

U heeft misschien al gehoord van de nieuwe privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) die ingaat op 25 mei 2018. 
WVCB vzw hecht veel belang aan privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring (zie rubriek Nieuws) leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij doen om te garanderen dat uw privacy wordt bewaakt.

 

"Kwaliteitsvolle diagnostiek als fundamentele basis voor kwaliteitsvolle zorg"

 

Wij zijn in hoofdzaak een diagnostisch centrum gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen (vanaf 18 jaar).  

Wij staan garant voor laagdrempelige & kwaliteitsvolle diagnostische trajecten:

- uitklaren vermoeden  Autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D en/of verstandelijke beperking

- in kaart brengen sterktes en beperkingen van volwassen personen met ontwikkelingsstoornis(sen)  

- een individueel verklaringsmodel bieden voor moeilijkheden die zich op een of meerdere levensdomeinen stellen

- ondersteuning bij de aanvraag van een Persoonsvolgend Budget voor meerderjarige personen met een handicap

 

Enkele van de voornaamste kenmerken van onze dienstverlening:

- wij werken interdisciplinair in teamverband

- wij hebben geen aanbod behandeling/therapie/zorg/ondersteuning; het diagnostisch onderzoek staat op zichzelf, maar wij formuleren handelingsgerichte adviezen

- wij werken op maat van de individuele cliƫnt en zijn/haar vraag; indien mogelijk wordt het netwerk betrokken

- wij hanteren een bio-psycho-sociaal mensbeeld, we beschouwen een persoon dus steeds in interactie met zijn/haar omgeving

- ons team beschikt over jarenlange expertise en werkt wetenschappelijk gefundeerd 

- dankzij de steun van het VAPH, Autistem vzw en diverse lokale overheden kunnen wij onze dienstverlening                                 financieel heel toegankelijk aanbieden

- wij hebben samenwerkingsverbanden met andere welzijnsactoren 

- onze medewerkers beschikken over goede kennis van de sociale kaart en kunnen u na een diagnostisch traject gericht adviseren in functie van behandeling/therapie/zorg/ondersteuning

 

Vragen of aanmelden? Via de knop 'contact' vindt u onze contactgegevens

 

Ontdek ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/wvcb.diass/

 

 Onze organisatie wordt erkend en gesubsidieerd door logo vaph