Algemeen

De afkorting DIASS staat voor Diagnosecentrum voor volwassenen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis.

Wie kan bij DIASS terecht en waarvoor kunt u bij DIASS terecht?

  • Volwassenen met een initiële vraag (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS) die nood hebben aan een kwaliteitsvolle interdisciplinaire diagnostische uitklaring ervan
  • Volwassenen met ASS die zicht willen krijgen op sterktes en beperkingen
  • Volwassenen met ASS die een verklaring willen voor gedrag(smoeilijkheden)
  • Mensen uit de nabije omgeving van volwassenen met autisme die nood hebben aan informatie rond ASS

Voor meer informatie, vragen of aanmelding over/bij DIASS: 0499/517 331 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Interdisciplinair diagnostisch onderzoek bij volwassenen met initiële vraag vermoeden autismespectrumstoornis (ASS) 

Hieronder wordt weergegeven hoe een diagnostisch traject er standaard uit ziet. Hiervan kan afgeweken worden naargelang de vraag van de aanmelder. 

Het onderzoek is autismespecifiek. Dit betekent dat er minstens een vermoeden van ASS aanwezig moet zijn om de diagnostische cyclus te doorlopen. Bij aanmelding zal een maatschappelijk medewerker samen met u nagaan of er sprake kan zijn van een vermoeden ASS. Zij zal u ook verder informeren over hoe het diagnostisch traject zal verlopen en wanneer het zou kunnen starten. 

Het onderzoek is daarnaast interdisciplinair: het omvat minstens een luik anamnese (= grondige uitklaring van de vragen/problemen waarmee u zich aanmeldt), een psychologisch luik en een medisch-psychiatrisch luik. Het onderzoek is ten slotte differentieel-diagnostisch, dat wil zeggen dat wij ook het voorkomen van eventueel andere stoornissen (bv. verstandelijke beperking, ADHD, psychiatrische stoornis, persoonlijkheidsstoornis, enz.) onderzoeken. 

De resultaten van het onderzoek worden uitgebreid met u besproken tijdens een eind-/adviesbespreking met de psychologische medewerker en u ontvangt ook een uitgebreid schriftelijk verslag met daarin ook een handelingsplan

Ongeveer 10 weken na de eind-/adviesbespreking contacteren wij u opnieuw om te horen of u nog vragen of bemerkingen heeft (follow-up). Onze organisatie functioneert in netwerken en onze medewerkers hebben grote kennis van de sociale kaart in West-Vlaanderen

De afspraken met de maatschappelijk medewerker en met de psychologisch medewerker gaan door in onze centrale uitvalsbasis in Roeselare (het adres vindt u verder op deze site onder "contact"), maar kunnen ook dichter bij uw woonplaats plaatsvinden. De concrete afspraken hieromtrent worden gemaakt met de maatschappelijk medewerker die uw onderzoek opvolgt. 

Het medisch/psychiatrisch luik vindt plaats in de praktijk van een van de artsen die verbonden zijn aan DIASS.

U mag rekenen op 2 tot 3 contactmomenten per discipline, wat betekent dat een volledig diagnostisch proces gemiddeld 6 à 9 afspraken met zich meebrengt. Hiervan kan afgeweken worden, wij werken op maat. 

Tarieven

Dankzij de financiële steun van het VAPH, van gebruikersvereniging Autistem en van enkele lokale overheden is de dienstverlening voor u kosteloos, met uitzondering van de consultatie(s) bij de psychiater. U krijgt een deel van de kostprijs verbonden aan deze consultaties terug via de mutualiteit, betaalt enkel remgeld. 

Meldpunt en informatiecentrum i.v.m. autismespectrumstoornis bij volwassenen

Het meldpunt verzamelt alle mogelijke vragen/opmerkingen met betrekking tot autisme bij volwassenen. In de praktijk probeert het DIASS-team u gericht te verwijzen naar meer gespecialiseerde ondersteuning.

Voor allerhande vragen rond autismespectrumstoornis kunt u ook terecht bij de Autismetelefoon: 078/152 252

Samenwerking & coördinatie

Wij werken voor het interdisciplinair diagnostisch onderzoek samen met 3 psychiaters, elk met ruime expertise inzake ASS (maar ook breder) bij volwassenen. 

DIASS is een deelwerking van WVCB vzw, maar wordt inhoudelijk aangestuurd door een stuurgroep die is samengesteld uit vertegenwoordigers van VAPH-vergunde aanbieders (Het Anker vzw, Ter Dreve vzw, De Lovie vzw, Cadans vzw), gebruikersvereniging Autistem en WVCB vzw.

WVCB vzw is ingebed in het West-Vlaamse Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg (ROG) en ijvert voor samenwerking met collega-diensten binnen en buiten de welzijnssector. 

Voor meer informatie, vragen of aanmelding over/bij diass: 0499/517 331 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (of maak gebruik van ons online aanmeldformulier)