Net als 9 andere Consultatiebureaus, verspreid over de andere provincies in Vlaanderen, hebben wij op 1/7/2014 onze deelwerkingen GA (Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst – erkenning VDAB) en loopbaanbegeleiding (erkenning VDAB) overgedragen aan vzw Gespecialiseerde Trajectbepaling en -begeleiding (GTB).

Kernmotief van deze evolutie is het streven naar een meer efficiënte, meer kwaliteitsvolle dienstverlening voor onze klanten in een arbeidstraject of arbeidssituatie.

Sommige Consultatiebureaus opteerden ervoor hun ganse werking aan GTB over te dragen, andere opteerden ervoor hun luik Zorg (in essentie werking als MultiDisciplinair Team MDT) onder te brengen binnen de moederorganisatie waar ze deel van uitmaken. Samen met het bestuur van WVCB kiezen wij ervoor onze werking zorgdiagnostiek te continueren.

Op 1/7/2014 namen wij afscheid van 33 medewerkers, zij zetten allemaal de stap naar GTB vzw.

De doorstart vraagt een grondige reorganisatie van onze dagelijkse werking, maar wij streven ernaar in die periode onze kwaliteitsvolle en laagdrempelige dienstverlening op peil te houden.