wvcb.be

West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg vzw

"Kwaliteitsvolle diagnostiek als fundamentele basis voor kwaliteitsvolle zorg"

 

Wij zijn in hoofdzaak een diagnostisch centrum gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen (vanaf 18 jaar).  

Wij staan garant voor laagdrempelige & kwaliteitsvolle diagnostische trajecten:

- uitklaren vermoeden ontwikkelingsstoornis(sen) (o.a. ASS, ADHD, verstandelijke beperking, ...)

- in kaart brengen sterktes en beperkingen van volwassen personen met ontwikkelingsstoornis(sen)  

- een verklaringsmodel bieden voor moeilijkheden die zich op een of meerdere levensdomeinen stellen

- ondersteuning bij de aanvraag van een Persoonsvolgend Budget voor meerderjarige personen met een handicap

 

Enkele van de voornaamste kenmerken van onze dienstverlening:

- wij werken interdisciplinair (maatschappelijk medewerkers, psychologen, arts/psychiaters) in teamverband

- wij hebben geen aanbod behandeling/therapie/zorg/ondersteuning; het diagnostisch onderzoek staat op zichzelf, maar wij     formuleren handelingsgerichte adviezen

- wij werken op maat van de individuele cliënt en zijn/haar vraag; indien mogelijk wordt het netwerk betrokken

- wij hanteren een bio-psycho-sociaal mensbeeld, we bekijken een persoon dus steeds in interactie met zijn/haar omgeving

- ons team beschikt over jarenlange expertise en werkt wetenschappelijk gefundeerd 

- dankzij de steun van het VAPH, Autistem vzw en diverse lokale overheden kunnen wij onze dienstverlening                                 financieel heel toegankelijk aanbieden

- wij zijn ingebed in het Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg, maar er zijn daarnaast ook diverse (inter)sectorale samenwerkingsverbanden

- onze medewerkers beschikken over goede kennis van de sociale kaart en kunnen u na een diagnostisch traject gericht adviseren in functie van behandeling/therapie/zorg/ondersteuning

 

Vragen of aanmelden? Via de knop 'contact' vindt u onze contactgegevens

 

Ontdek ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/wvcb.diass/

team

 

Vlnr.: Katrijn Delerue – psychologisch medewerker; Ruben Ryckewaert – directeur/psychologisch medewerker; Elfriede De Saffel – maatschappelijk medewerker; Elien Valcke – maatschappelijk medewerker; Veerle Cremmery – psychologisch medewerker; Sofie Versyck – psychologisch medewerker; Chantal Van de Casteele – maatschappelijk medewerker; An Vangroenweghe – maatschappelijk medewerker; Rebecca Van Overbeke – maatschappelijk/psychologisch medewerker

Niet op de foto: Dr. B. Coussement (huisarts), Dr. A. Beyne (psychiater), Dr. C. Vranken (psychiater), Dr. L. Willaert (psychiater), Lize Schepens (psychologisch medewerker)

 

 Onze organisatie wordt erkend en gesubsidieerd door logo vaph