wvcb.be

West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg vzw

Erkend en gesubsidieerd door logo vaph

 

Vanaf 1/1/17 is een nieuwe subsidieovereenkomst met de Vlaamse Overheid gestart. Wij wachten momenteel nog op de

definitieve versie van de overeenkomst. Van zodra wij die hebben, vindt u op onze website meer informatie rond de

accenten die wij in 2017 zullen leggen. 

 

Wij blijven intussen garant staan voor laagdrempelig & kwaliteitsvol diagnostisch onderzoek bij volwassen personen met een (vermoeden van) handicap:

- wij werken interdisciplinair (maatschappelijk medewerkers, psychologen, arts/psychiaters) in teamverband

- wij hebben geen aanbod behandeling/therapie/zorg/ondersteuning; het diagnostisch onderzoek staat op zichzelf, maar wij formuleren handelingsgerichte adviezen

- wij werken op maat van de individuele cliënt en zijn/haar vraag; indien mogelijk wordt het netwerk betrokken

- wij hanteren een bio-psycho-sociaal mensbeeld

- ons team beschikt over jarenlange expertise en werkt wetenschappelijk gefundeerd 

- dankzij de steun van het VAPH, Autistem vzw en diverse lokale overheden kunnen wij onze dienstverlening                                 financieel heel toegankelijk aanbieden

- wij zijn ingebed in het Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg, er zijn diverse (inter)sectorale samenwerkingsverbanden

- onze medewerkers beschikken over goede kennis van de sociale kaart

 

U kunt laagdrempelig aanmelden via onze online aanmeldingssjablonen

 

Ontdek ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/wvcb.diass/

team

 

Vlnr.: Katrijn Delerue – psychologisch medewerker; Ruben Ryckewaert – directeur/psychologisch medewerker; Elfriede De Saffel – maatschappelijk medewerker; Elien Valcke – maatschappelijk medewerker; Veerle Cremmery – psychologisch medewerker; Sofie Versyck – psychologisch medewerker; Chantal Van de Casteele – maatschappelijk medewerker; An Vangroenweghe – maatschappelijk medewerker; Rebecca Van Overbeke – maatschappelijk/psychologisch medewerker

Niet op de foto: Dr. B. Coussement (huisarts), Dr. A. Beyne (psychiater), Dr. C. Vranken (psychiater), Dr. L. Willaert (psychiater)